Vår historia

Startade med chilenska flyktingar  1987

Hero är idag Skandinaviens största operatören inom asylboenden med närmare hundra boenden i Norge och Sverige. I tillägg levererar Hero tolktjänster och kompetensförhöjande insatser. Det har varit en lång och spännande väg sen starten i september 1987.

Idéen om boendeverksamhet startade med ett initiativ från grundarna Helge Raknes och Ronald Tuft. De fick höra talas om att Bergen kommun i Norge hade svårt med att inlogera de många chilenska flyktingarna som kom till Bergen i slutet av 80-talet. Ett par dagar efter de skapat bolaget Hero och hittat en fastighet i Ytre Arna och startat ett asylboende. Fastigheten huserar än idag asylsökande.

Ahmed Bozgil utvecklar organisationen

????????????????????????????????????

De stora ankomsten av flyktingar fortsatte och i 1993 etablerades Dale asylboende i Sandnes. Det var en ung och ambitiös journalist med kurdisk bakgrund, Ahmed Bozgil som fick jobbet som platschef. De kommande åren blev han en central person i utvecklingen av asylboendebranschen och Hero som organisation.

Ahmed kom själv till Norge som politisk flykting från Turkiet 1986 och hade klara idéer och visioner om hur asylboenden borde drivas. Med bakgrund i politiken, kommunikation och journalistik samt en egen förmåga att entusiasmera folk att få i samma riktning utvecklade han Dale till en ny verksamhet.

Ahmed kom in i branschen med ambitioner om att ge de boende mer ansvar och möjligheter. I samarbete med Utlendingsdirektoratet (UDI – Norges motsvarighet till Migrationsverket) blev konceptet boendemedverkan testat på Dale. Konceptet är idag ett viktigt metodiskt element och en del av upphandlingskraven i norsk asylboendedrift.

I 1996 blev han anställd som VD för Hero och var till sin bortgång i 2013 en central frontfigur i driften.

 

En nationell driftsoperatör blir till

Etter att 12 000 flyktingar kom till Norge under Bosnienkriget, upplevde Hero därpå en sin första nedrustning av asylboende – från de sex boende som Hero hade startat under dessa år var det endast Dale som kunde fortsätta och säkra en framtid för organisationen.

Ankomsten av asylsökande ökande de följande åren. Det var ankomster av kurder från Irak och vid 1999 flyktingar från Kosovo vilket åter igen satte ett tryck på den norska mottagningskapaciteten. Under åren fram till 2000 etablerade sig Hero i Norges alla regioner med totalt 16 asylboende och tog därmed ett nytt steg i riktningen att bli Norges ledande operatör av asylboenden. Hero identifierade även vikten av att ge barn bra uppväxtmöjligheter och etablerade under denna period även flera offentligt godkända dagis med mångkulturell profil.

I 2000 skedde det en stor och viktig förändring i ägandet av Hero i och med att en av huvudägarna valde att sälja sin ägarandel vid pension. Ny ägare till 50 % blev ISS vilket öppnade nya möjligheter inom driftsutveckling, särskilt inom ekonomi, administration, upplärning, stordriftsfördelar och professionalitet. Driften växte till över 300 anställda med totalt 25 asylboende i Norge 2003.

Nya verksamhetsområden etableras

I 2005 etablerades Hero Tolk som nytt verksamhetsområde och därefter Hero Kompetens 2006. Etableringen av nya verksamheter skapade engagemang och spetskompetensen inom målgruppen minoritetsspråkiga och integrering lyckades Hero växa i de nya affärsområdena.

Heros engagemang inom asylboendebranschen växte internationellt intresse och 2005 accepterade Hero till att representera Norge i nätverket Enaro (European Network of Asylum Reception Organisations).

2008 – 2009 ökade åter ankomsterna och Hero tog en aktiv roll och etablerade 6 000 nya asylboendeplatser. I loppet av 2009 hade Hero passerat 1 200 anställda, 45 asylboenden och 16 boenden för ensamkommande flyktingbarn. Den explosiva tillväxten innebar stort fokus på utbildning av nyanställda samt fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Hero avvecklade ett avikelserapporteringssystem som var banbrytande för att leda till en bättre och tryggare plats för anställda och boende.

Ny ledning och ägare tar över

I 2013 upplevde Hero ett stort bortfall i och med Ahmed Bozgils bortgång efter en tids sjukdom. Tor Brekke tog över som VD och koncernchef. I driften fortsatte man att fokusera på ständig förbättring i kvalitet, boendesamverkan och resurser för mångfald, bolaget rustades för vidare internationell expansion.

I 2014 fick Hero nya ägare. Bröderna Roger och Kristian Adolfsen köpte majoriteten av ägarandelarna från ISS och Ronald Tuft genom sitt bolag Hospitality Invest, vilket gav ytterligare möjligheter för att sprida Hero i Skandinavien.

Hero startar i Sverige

Våren 2014 etablerades Hero Sverige AB, dotterbolag till Hero Group. De första asylboendena skapades i Hagfors (Hero Nygård), Mora (Hero Gesunda) och Undrom vid Sollefteå (Hero Gålsjö).  Harry McNeil som tidigare hade varit VD för det kommunala bolaget Telge Tillväxt, med fokus på att få långtidsarbetslösa ungdomar in i arbete, rekryterades som VD i 2014 för att få bolaget att expandera i Sverige. Även Ranya Said rekryterades som VD för Hero Kompetens för att från start etablera visionen om inkludering från dag ett och möjliggöra en ny framtid för de nyanlända som kommer till Sverige. 2014 initierade Hero branschorganisationen för asylboendeföretag i Sverige – Almega Asylboendeföretagen, där Hero nu sitter i styrelsen. Syftet med branschorganisationen är att bidra till en professionalisering av branschen i Sverige.

Under tillströmningen av flyktingar under hösten 2015 startade Hero Sverige 8 asylboenden, 10 HVB boenden för ensamkommande flyktingbarn samt 1 stödboende. Under början av 2016 rekryterades flera nyckelpersoner för att möjliggöra fortsatt tillväxt och i nya affärsområden samt hålla den kvaliteten Hero för att hålla den kvaliteten Hero vill stå för. 2016 initierade Hero Sverige, Asylsökandes förening, en ideell organisation som drivs endast för asylsökande för asylsökandes rätt och talan.


Dela: