Som illustration på dynamiken i våra ämnesområden är Heros logotyp i ständig förändring. Den speglar flyktingsituationen i flera europeiska länder månad till månad samt det integreringsarbete vi utför.

Utvecklingen i ankomster av asylsökande till europeiska länder är ett ständigt aktuellt tema som speglar flyktingsituationen i åtta europeiska länder. Följ med på förändringarna i logotypen som uppdateras regelbundet.

Statistik över antal asylsökande och procent över toppmånad 2016.

Land Toppmånad 2016 Augusti 2017
1. Finland 1010  490 (49%)
2. Norge 420 240 (57%)
3. Sverige 4155 2830 (68%)
4. Nederländerna 2680 1610 (60%)
5. Italien 13495  12000 (89%)
6. Belgien 2840 1595 (56%)
7. Tyskland 94350 18635 (20%)
8. Danmark 1650 305 (18%)

 

För mer statistik, besök Eurostats hemsida