Om oss

Hero Sverige tillhandahåller tjänster inom boende för asylsökande, kompetensutveckling och tolkförmedling; dvs hela kedjan för nyanländas etablering i Sverige. Vi är en av de största organisationerna i Norden inom vårt område och har sedan vår start i Norge 1987 varit en viktig del av utvecklingen av det norska mottagandet av nyanlända.

På Hero Sverige vill vi främja mångfald. Vi står för värderingar om människors lika värde, professionalism och öppenhet. Vi vill utveckla det svenska flyktingmottagandet med mer medmänsklighet, snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Vi vill skapa ett bättre tillvaratagande av nyanländas kompetens