Verónica Morales blir operativ chef inom Hero Sverige

Hero Sverige tar nästa steg i att utveckla asylboendebranschen mot ökad professionalism och medmänsklighet och har därmed rekryterat Verónica Morales som operativ chef. Verónica kommer närmast från Göteborg Stad och börjar den 20 september i år.

”Det känns mycket spännande att börja på Hero och få vara med att utveckla Hero till en viktig aktör inom etablering av nyanlända. För mig är det av stor vikt att bidra i arbetet att skapa förutsättningar för nyanlända att vara en aktiv del i ett samhälle som präglas av mångfald. Enligt mig stödjer Heros värdegrund min vision” säger Verónica Morales.

Verónica Morales kommer närmast från Göteborgs Stad Social resursförvaltning, där hon i flera år varit verksamhetschef för integration samt funktionsstöd.  Hon har även flerårig erfarenhet från Göteborgs Räddningsmission där hon har varit enhetschef för integration samt för barn och unga. Inom Hero Sverige kommer Verónica att ansvara för Hero Sveriges boendeverksamhet där asylboende och boende för ensamkommande barn; HVB, stödboende, träningslägenheter och jour- och familjehem ingår.

”Jag är glad att Verónica, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända och ensamkommande barn har valt att börja hos oss. Hon var en av nyckelpersonerna som bidrog till att Göteborgs Stad klarade att hantera höstens höga ankomsttal. Hon har dessutom flera års erfarenhet av att skapa samarbeten mellan offentlig och ideell sektor, vilket vi på Hero Sverige ser som en värdefull del i ett framgångsrikt etableringsarbete” säger Harry McNeil, VD för Hero Sverige.

Verónica Morales tillträder sin nya tjänst den 20 september i år.

 

Om Hero Sverige

Hero Sverige erbjuder tjänster inom boende, tolk och kompetensförmedling; dvs hela kedjan för nyanländas etablering i Sverige. Heros vision är att möjliggöra en ny framtid och tillvarata nyanländas kompetens genom snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hero Sverige driver idag åtta asylboenden och elva hem för ensamkommande flyktingbarn där utbildning, aktiviteter och kontakt med det svenska samhället står i centrum. Hero i Norge har närmare 30 års erfarenhet med 70 boenden. Det är ett uppdrag som medför ansvar. Vår erfarenhet är att det går att kombinera medmänsklighet med ansvarstagande företagande. Hero leddes i 20 år av Ahmed Bozgil som själv hade bakgrund som politisk flykting och asylsökande.

 

För mer information

Harry McNeil, VD, Hero Sverige
harry.mcneil@herosverige.se
070 – 362 33 88

Pressbild Harry: https://herosverige.se/om-oss/press/pressbilder-harry-mcneil/

Pressbild Verónica: https://herosverige.se/om-oss/press/pressbilder-veronica-morales/

 

Dela: