Hero utvecklar nya internationella strategier

“Vi önskar att få jobba för integrering och självförsörjande i hela Europa,” säger koncernchef Tor Brekke. 

Nyligen samlade koncernchefen i Hero tyska, svenska och norska anställda i Stavanger för en internationell strategi dag. Det var representanter från tolk, kompetens, boenden och dagis.

Hero jobbar nu med att utarbeta nya mål och strategier för kommande år. Vilka mål ska vi ha?

Vilka möjligheter ser vi inför framtiden? Ska vi inta fler arenor än de områden som vi är inne på nu?

– Det här är frågor som vi arbetar med,  deltagarna på strategi mötet gav mycket idéer och inspiration för framtida utveckling. Vi på Hero går definitivt en spännande framtid till mötes, säger koncernchef Tor Brekke.

– Efter den kraftiga nedgången av boenden ser vi nu framåt. Vi ska ta vara på och utveckla vår kärnverksamhet. Samtidigt lever vi i en skiftande värld och måste utveckla och förnya oss. Men någonting ska vara kvar, som våra kärnvärderingar öppenhet, allas lika värde och professionalitet.

Vår vision är att göra en ny framtid möjlig. Att vi tar hand om vårat tänk på mångfald: det ger styrka till företaget. Våra brukare, anställda och uppdragsgivare ska märka att vi har ett engagemang för det vi arbetar med, för människorna, säger Tor.

Arnold Walker som är socialarbetare och biträdande vd på våran anläggning i Wittenbergerstrasse i Berlin, understryker det samma:

“Det jag gillar bäst med Heros strategi är de sociala aspekterna. I Hero önskar vi att få vara där för människorna vi arbetar med. Strategierna vi arbetar med är goda och är skapade av människor med en god vilja, för människor som behöver våran hjälp. Det var spännande att möta kollegor från andra länder och divisioner, och med så många goda människor i arbete tror jag vi har en stor potential till att bli en ledande välfärds innovatör. Jag sätter ett stort pris på att vi anställda får vara med och utarbeta nya strategier för företaget. Jag följer med inte bara som personal utan även som en del av det,” säger Arnold.

Var och hur Hero konkret ska arbeta framöver kommer det vidare strategi arbetet ge svar på.

Att Hero ska vara en innovativ och värdebaserad kompetens företag är klart av processen så långt. Deltagarna i Stavanger använde dagen till goda diskussioner om framtiden. På dagordningen stod bland annat värderingar och gemensamt ansvar, miljö och bärande kraft, konkreta företags möjligheter och möjliga nya satsnings områden, strategiplaner, innovation och teknologi, samt vidare processer att implementera 

Dela: