Som illustration på dynamiken i våra ämnesområden är Heros logotyp i ständig förändring. Den speglar flyktingsituationen i flera europeiska länder månad till månad samt det integreringsarbete vi utför.

Utvecklingen i ankomster av asylsökande till europeiska länder är ett ständigt aktuellt tema som speglar flyktingsituationen i åtta europeiska länder. Följ med på förändringarna i logotypen som uppdateras regelbundet.

Statistik över antal asylsökande och procent över toppmånad 2016.

Land Toppmånad 2016 Maj 2017
1. Finland 1010  480 (48%)
2. Norge 420 420 (100%)
3. Sverige 4155 1770 (43%)
4. Nederländerna 2680 1330 (50%)
5. Italien 13495  Inga data
6. Belgien 2840 1435 (51%)
7. Tyskland 94350 16625 (18%)
8. Danmark 1650 290 (18%)

 

För mer statistik, besök Eurostats hemsida