Som illustration på dynamiken i våra ämnesområden är Heros logotyp i ständig förändring. Den speglar flyktingsituationen i flera europeiska länder månad till månad samt det integreringsarbete vi utför.

Utvecklingen i ankomster av asylsökande till europeiska länder är ett ständigt aktuellt tema som speglar flyktingsituationen i åtta europeiska länder. Följ med på förändringarna i logotypen som uppdateras regelbundet.

Statistik över antal asylsökande och procent över toppmånad 2016.

Land Toppmånad 2016 Februari 2017
1. Finland 1010  380 (38%)
2. Norge 420 320 (76%)
3. Sverige 4155 1740 (42%)
4. Nederländerna 2680 1320 (49%)
5. Italien 13495  12020 (89%)
6. Belgien 2840 1415  (50%)
7. Tyskland 94350 16550 (18%)
8. Danmark 1650 215 (13%)

 

För mer statistik, besök Eurostats hemsida